Achiziţii publice ale DSVSA

 

Concesionarea serviciilor pentru Circumscripţiile Sanitare Veterinare prevăzute la art. 15 alin.2 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
PROCEDURA PROPRIE elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 48/2020 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004
Anunț de concesionare a serviciilor pentru Circumscripţiile Sanitare Veterinare - octombrie 2023
Achiziţii publice ale DSVSA
Achiziţii publice ale DSVSA în anul 2018
Achiziţii publice ale DSVSA în anul 2017
Centralizatorul achiziţiilor DSVSA
Contracte de achiziţii ale DSVSA
Programul anual de achiziţii al DSVSA